CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH

Tin tức

Giới thiệu

Giới thiệu (23-05-2013)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH

* Tên viết tắt:
Haiminh traseco., Ltd
* Văn phòng giao dịch tại trung tâm Hà Nội:
Phòng 1005B, Tòa nhà LICOGI 13, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04 6675 0003, Fax: 04 3569 0694
Email: Sales@haiminhtsc.com
* Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
Thiết bị y tế+ thiết bị tập/ lượng giá trong thể thao+ thiết bị chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

- Dưới sự lãnh đạo của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm Hai Minh Traseco

Xem chi tiết

Trang 1 / 1